งานสำนักปลัดฯ พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
(ภาพ:ข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จ.ลำปาง)

Work-maepa-217-02-page-001.jpg

box001.gif

comments