"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน"
"ส้มเกลี้ยงหวานฉ่ำ กระหล่ำหัวใหญ่ ผักกาดจ้อนลือไกล ปลูกไผ่เศรษฐกิจ แหล่งผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ใช้ชีวีอย่างพอเพียง"
 • หน้าแรก
 • กองคลัง
 • งานกองคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
 • กองคลัง
 • งานกองคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒
 • ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. โดยลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านท่ามะเกว๋นเหนือ ม.๑๐ ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง ขนาดกว้าง ๒๗๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ยางพาราแอสฟัลท์ต

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของอบต.แม่ปะ จ.ลำปาง

 1. แผนการจัดซื้อ
 2. ประกาศราคากลาง
 3. ร่างเอกสารประกวดราคา
 4. ประกาศเชิญชวน
 5. ประกาศรายชื่อ
 6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

06 มิถุนายน 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

06 มิถุนายน 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

06 มิถุนายน 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

06 มิถุนายน 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
next
prev