Facebook-02.pngkindpng_503021-03.pngLine-03.png

ข่าวด่วน ข่าวประชาสัมพันธ์

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน"

ระบบค้นหา

  • หน้าแรก
  • แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำที่สาธารณะ

แจ้งเบาะแสป้ายโฆษณารุกล้ำที่สาธารณะ

พบเห็น ป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใด

ที่รุกล้ำทางสาธารณะหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โปรดแจ้ง

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ หมู่ ๘
ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ๕๒๑๖๐
E-mail:admin@maepa-thoen.com Tel ๐๕๔ - ๒๙๒๐๗๙ Fax : ๐๕๔ - ๒๙๑๖๙๑

 

Post Message


There is no public post yet
Powered by Phoca Guestbook

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของอบต.แม่ปะ จ.ลำปาง เวลาเปิด 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
next
prev