"ส้มเกลี้ยงหวานฉ่ำ กระหล่ำหัวใหญ่ ผักกาดจ้อนลือไกล ปลูกไผ่เศรษฐกิจ แหล่งผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ใช้ชีวีอย่างพอเพียง"
"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน"

คุณค่าคำ...นำชีวิต

สืบสานแนวทางพระราชดำริ

เจตจำนงบริหารงานด้วยความสุจริต

ของดีเมืองเถิน

เมนูหลัก

ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองฯ

มาลงทะเบียนกันก่อน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.แม่ปะ จ.ลำปาง ด้วยความยินดียิ่ง

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

3373257
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
1648
2051
8029
16995
55744
104856
3373257

คาดวันนี้
1776

8.38%
10.32%
2.33%
0.19%
0.02%
78.76%
Online (15 minutes ago):25
25 guests
no members

Your IP:18.232.55.175

ศูนย์ดำรงธรรม

ศูนย์ดำรงธรรมมิติใหม่

แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.แม่ปะ

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-gp

รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ อบต.แม่ปะ จ.ลำปาง

รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ อบต.แม่ปะ จ.ลำปาง
 

วัน-เดือน-ปี รายการ
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒                                                                                                                                 จ้างจัดทำเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่การทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ และเป็นช่องทางในการติดต่อกับประชาชน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเข้าเล่มข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๑ เล่ม เพื่อใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างจัดทำป้ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพการปลูกผักกาด (กระจ้อน) ปลอดสารพิษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ป้ายขนาด ๑ x ๒ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อเมล็ดพันธุ์ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพการปลูกผักกาด (กระจ้อน) ปลอดสารพิษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เมล็ดพันธุ์ผักกาด (กระป๋องละ ๕๐๐ กรัม) จำนวน ๕๐ กระป๋อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างจัดทำป้ายตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพการปลูกผักกาด (กระจ้อน) ปลอดสารพิษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ป้ายขนาด ๑ x ๒ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กวบ - ๘๓๙ ลำปาง รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๙ - ๔๑ - ๐๐๐๑ จำนวน ๔ รายการ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ยี่ห้อ ฟอร์ด เรนเจอร์ หมายเลขทะเบียน กจ - ๗๘๑๘ ลำปาง รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๕๐ - ๐๐๐๑ โดยเปลี่ยนชุดมอเตอร์พัดลมแอร์ พร้อมค่าแรง จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างจัดทำป้ายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านการควบคุมโรควัณโรค ป้ายขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๒ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ามะเกว๋น หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ - ๕๖ - ๐๐๐๒ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้งานได้ตามปกติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ยี่ห้อ ฟอร์ด หมายเลขทะเบียน บย - ๘๑๓๕ ลำปาง รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑ - ๕๔ - ๐๐๐๒ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อกระสอบทรายกั้นน้ำ ขนาด ๑๘ x ๓๐ นิ้ว จำนวน ๕,๐๗๐ ใบ เพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างจัดทำป้ายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน ป้ายขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๒ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยมีข้อความดังนี้ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านการสร้างเสริมสุขภาพชุมชน วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สนับสนุนงบประมาณโดย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒  จ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปางกุ่ม หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างรั้วคอนกรีตบล็อกสูง ๑.๖๐ เมตร ยาว ๙๗ เมตร พร้อมประตูเหล็ก สูง ๑.๖๐ เมตร ยาว ๕ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และเปลี่ยนโถสุขภัณฑ์ห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒ จ้างจัดทำป้ายตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ป้ายขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๒ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยมีข้อความดังนี้ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนด้านการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สนับสนุนงบประมาณโดย องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ Gigabit Switching Hub D - LINK (DGS - ๑๐๑๖D) ๑๖ Port ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ เพื่อไว้ใช้ในกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   
   

ข่าวรายวัน ข่าววันนี้ ข่าวการเมือง

MThai News

22 มกราคม 2563

This is MThai NEWS

ข่าวภูมิภาค

ข่าวภูมิภาค

22 มกราคม 2563

www.krobkruakao.com

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ของอบต.แม่ปะ จ.ลำปาง

  1. แผนการจัดซื้อ
  2. ประกาศราคากลาง
  3. ร่างเอกสารประกวดราคา
  4. ประกาศเชิญชวน
  5. ประกาศรายชื่อ
  6. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

22 มกราคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

22 มกราคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

22 มกราคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

22 มกราคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

22 มกราคม 2563

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
next
prev

link-01.pnglink-02.pnglink-03.pnglink-04.pnglink-05.pnglink-06.pnglink-07.pnglink-08.pnglink-09.pnglink-10.pnglink-11.pnglink-12.pnglink-13.pnglink-14.pnglink-15.pnglink-16.pnglink-17.pnglink-18.pnglink-19.png

 สำนักงาน อบต.แม่ปะ หมู่ ๘ ตำลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ๕๒๑๖๐ Tel ๐๕๔-๒๙๒๐๗๙
ลิขสิทธิ์ © 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จ.ลำปาง. สงวนลิขสิทธิ์.
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ  FireFox  Google Chrome