การติดต่อ

ติดต่อเรา
ตำแหน่ง:
ช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง https://www.maepa-thoen.com/index.php/content-page/item/1071-2023-01-18
ที่อยู่:
สำนักงาน อบต.แม่ปะ หมู่ 8 ต.แม่ปะ
เถิน
ลำปาง
52160
ไทย
อีเมล:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
โทรศัพท์:
054-292079
โทรสาร:
054-291691

แบบฟอร์มการติดต่อ

ส่งอีเมล
(ไม่จำเป็น)