เวลาทำการ

เปิดบริการ จันทร์ - ศุกร์
08.30 น. - 16.30 น.
หยุด เสาร์ - อาทิตย์

ติดต่อเพิ่มเติม

แบ่งปันข่าวสาร

ค้นหา....


รั
บแจ้งการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของข้าราชการและพนักงาน

 

 

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

Drag and drop files here or Browse
ขนาดไม่เกิน 2 MB