20-21-07-2567.jpg

  • ช่องทางสอบถามข้อมูล QA
  • กระดานสนทนา

ข้อมูลข่าวสารอัพเดทของหน่วยงานของเรา

อ่านต่อนายณรงค์ อินต๊ะพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
โทร. 089-5568783นางสาวพรทิพย์ ตรีปัญญา

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
โทร. 086-1896985

 

แบ่งปันข่าวสาร

งานบริการของศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE : OSS)

forking-create-02-tn.jpg

 

logo-middle.png

 

newmenu.jpg

 

Banner282.png

 

Lplc.jpg

 

 dlo01.jpg

 

BannerOIC02.png

 

001_MP.png

 

mail01-maepa.png

 

mail02-maepa.png

พื้นที่/ตร.กม.

164

หมู่บ้าน/หมู่บ้าน

10

ประชากร/คน

4438

กองคลัง

อ่านต่อ
  1. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
  2. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  3. รายงานกำกับฯ
  4. สัญญาจ้าง
  5. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
  6. รายงานผลและสรุปราคากลาง
  7. รวมจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
อ่านต่อ
next
prev

 

 

09-06-2565.png

 

 

หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แผนที่ตั้ง อบต.แม่ปะ อ.เถิน

เว็บไซต์ของเรา ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)